WP4 Palvelujärjestelmien tehokkuus ja kustannusvaikuttavuus

Tässä työpaketissa tutkitaan ja vertaillaan pitkäaikaishoidon kustannuksia, tehokkuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Tavoitteena on tutkia palvelujen käytön kausaalivaikutuksia palvelujen käyttäjien ja hoitajien elämänlaatuun. Sovellamme kahta menetelmää vaikutusten tutkimiseen. Ensimmäinen menetelmä arvioi toteutuneen elämänlaadun ohella myös palvelun käyttäjien elämänlaatua tilanteessa, jossa he eivät saisi palvelua. Toinen menetelmä mittaa tuotantofunktion avulla palvelujen lisävaikutusta elämänlaatuun.

Comments are closed.