WP1 ASCOT mittareiden käännökset ja testaaminen

Ensimmäisessä työpaketissa ASCOT mittariston välineistä palvelun käyttäjille (ASCOT Service Users) ja hoitajille (ASCOT Carer) laaditut kysely- ja haastattelulomakkeet käännetään saksaksi ja suomeksi. Käännösten validiteetin testaamisella varmistetaan, että käännetyt lomakkeet mittaavat hoivaan liittyvää elämänlaatua ja että kysymykset ymmärretään Itävallassa ja Suomessa samoin kuin Englannissa.

Comments are closed.