EXCELC team at ILPN 2016

EXCELC team at ILPN 2016

EXCELC tutkimusryhmä kokoontui syyskuun alussa Lontoossa pidetyn erinomaisen ILPN konferenssin (ILPN 2016, Storify:ssa enemmän konferenssista) jälkeen. Konferenssissa oli paljon mielenkiintoisia esityksiä, joista osan piti EXCELC -hankkeen tutkijat. Laurie Batchelder esitteli preferenssitutkimuksen pilottitutkimuksesta nousseita havaintoja ja Ismo Linnosmaa ja Birgit Trukeschitz esittelivät tuloksia ASCOT mittarin käännöstyöhön liittyvistä pilottitutkimuksista Suomessa ja Itävallassa. Juliette Malley ja Julien Forder esittelivät pitkäaikaishoidon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden mittaamisen menetelmiä, joita on tarkoitus kehittää ja soveltaa EXCELC -hankkeessa.

EXCELC -hankkeen kokouksessa keskusteltiin kenttätöiden
etenemisestä Itävallassa ja Suomessa. Birgit Trukeschitz ja Assma Hajji kertoivat kenttätyön edistymisestä ja pilottihankkeen tuloksista Itävallassa ja Ismo Linnosmaa, Lien Nguyen ja Hanna Jokimäki kertoivat kenttätyön edistymisestä ja haastattelulomakkeiden pilotoinnista nousseista havainnoista Suomessa. Juliette Malley, Laurie Batchelder, Eirini Saloniki ja Julien Forder kertoivat preferenssitutkimuksen aineiston keruusta Itävallassa, Englannissa ja Suomessa. Aineiston keruusta vastannut taho on toimittanut valmiin aineiston tutkimusryhmälle, joka parhaillaan valmistelee aineistoa preferenssipainojen mittaamista varten. Keskustelimme myös suunnitelmistamme pitää tutkimushankkeen palaveri ensi vuoden helmikuussa Wienissä. Tähän kokoukseen on tarkoitus kutsua myös hankkeen ohjausryhmän jäseniä.

Lisää kuulumisiamme tulossa pian!

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.