WP3 Palvelun käyttäjien ja hoitajien elämänlaatu

Tässä työpaketissa vertaillaan palvelun käyttäjien (ja heidän hoitajiensa) elämänlaatua tutkimukseen osallistuvien maiden kesken. Analyysi keskittyy

  1. maiden välisiin eroihin palvelun käyttäjien ja hoitajien elämänlaadussa
  2. maiden välisiin eroihin palvelun käyttäjien ja hoitajien elämänlaadussa keskeisten sosio-ekonomisten tekijöiden (kuten esimerkiksi ikä, sukupuoli, vammaisuus, tulot, koulutus, etnisyys) mukaan
  3. palvelun käyttäjän ja omaishoitajan elämänlaatujen väliseen suhteeseen.

Jokaisessa näistä tarkasteluista pyritään huomioimaan useita elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten hoidettavan palvelujen tarpeita, terveydentilaa ja sosiodemografisia tekijöitä.

Comments are closed.