Pitkäaikaishoidon vaikuttavuus ja tehokkuus kansainvälisessä vertailussa

On arvioitu, että pitkäaikaishoitoa tarvitsevien ihmisten osuus kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa useissa maissa. Jotta kysynnästä johtuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin voitaisiin vastata, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien tulee keskittyä ihmisille tärkeisiin palveluihin ja tuottaa nämä palvelut tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tässä tutkimuksessa vertaillaan ikääntyneiden laitosten ulkopuolisen pitkäaikaishoidon (esimerkiksi kotipalvelujen ja päivätoiminnan) tehokkuutta ja vaikuttavuutta niin hoidettavien kuin hoitajienkin näkökulmasta Englannissa, Itävallassa ja Suomessa.

Pitkäaikaishoidon vaikutusten vertailemiseksi tarvitaan mittari, jota voidaan soveltaa eri maissa. EXCELC-hankkeessa käytetään ASCOT (Adult Social Care Outcomes Toolkit) mittaristoa, jonka kyselylomakkeet soveltuvat hyvin ikääntyneiden pitkäaikaishoidon hyvinvointivaikutusten mittaamiseen ja tutkimiseen. Mittaristossa on erilliset palvelun käyttäjille ja omaishoitajille kohdennetut lomakkeet, jotka mittaavat useita elämänlaadun osa-alueita, kuten esimerkiksi asumisen miellyttävyyttä, sosiaalisia suhteita, arjen hallintaa, ravinnon saamista, puhtautta ja turvallisuutta. Mittareita on testattu Englannissa, missä niiden luotettavuus ja validiteetti on todettu hyväksi.

kent
lse
wu
finland

EXCELC-hanketta johtavat

Hankkeella on kansainvälinen ohjausryhmä.

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) on aloittanut innovatiivisen tutkimusohjelman Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus (Welfare State Futures), jonka tarkoituksena on vastata perustavanlaatuisiin hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen tuotantoon ja kokemuksiin liittyviin kysymyksiin 21. vuosisadalla. Austrian Research Funds (FWF) rahoittaa osan Itävallan tutkimuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL osan Suomen tutkimuksesta.

norface-logo-large-with-title
fwf
logo-ce-horizontal-en-quadri

Comments are closed.