WP2 Hyötypainot ja maiden väliset erot preferensseissä

ASCOT mittari tuottaa yleisen elämänlaadun indeksiluvun jokaiselle arvioitavalle henkilölle. Indeksiluvun laskemisessa käytetään hyötypainoja, jotka kuvaavat ihmisten arvostuksia ASCOT elämänlaadun ulottuvuuksille (kuten esim. henkilökohtainen turvallisuus). Hyötypainoja mitataan ja arvioidaan preferenssitutkimuksessa, johon kerätään edustavat väestöotokset kustakin tutkimukseen osallistuvasta maasta.

Tässä työpaketissa i) kehitetään ASCOT-hyötypainot palvelun käyttäjille tarkoitetuille lomakkeille Itävallassa ja Suomessa sekä englantilaiset hyötypainot hoitajille tarkoitetuille lomakkeille; ja ii) verrataan eroja ihmisten preferensseissä ASCOT elämänlaadun ulottuvuuksien suhteen tutkimukseen osallistuvissa maissa.

Comments are closed.